top of page

PRIVACYVERKLARING UTOPIA KERAMIEK

De door u verstrekte gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw inschrijving van cursussen of workshops en online bestellingen. Hiervoor bewaren we uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Tijdens de workshops maken we af en toe foto’s. De foto’s gebruiken we soms voor onze website www.utopiakeramiek.net Die zijn opgeslagen op de server van onze hosting WIX. Soms gebruiken we ze ook voor sociaal media zoals facebook, instagram, twitter of Linkedin. Als u bezwaar hebt kunt u vanaf de eerste les bij uw inschrijvingsformulier voor workshops dient de persoon vóór de workshop melden of mailen info@utopiakeramiek.com dat het niet gebruikt mag worden. De foto’s worden na bezwaar binnen 4 weken verwijderd. Bij elk geplaatste bestelling voor workshop, cursus of materialen zijn wij verplicht om de gegevens die u heeft verstrekt 7 jaar te bewaren, deze gegevens betreffen uw NAW-gegevens, emailadres en indien ingevuld uw telefoonnummer. Voor de nieuwsbrief gebruiken we alleen de door u bij de inschrijving opgegeven naam en emailadres voor onbepaalde tijd tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WIX. Uw gegevens worden voor verzending ook gemeld bij de leverancier. Om uw order te kunnen bezorgen hebben zij uw NAW-gegevens nodig. Alle verwerkers zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. U heeft te alle tijden recht op inzage, correctie of verwijdering van uw door ons bewaarde gegevens. Dit kunt u kenbaar maken via het contactformulier op de site. Indien u een klacht wilt indienen over het bewaren van persoonsgegevens dan kunt u dit online doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

bottom of page